αρχική Panthera u3 light
αρχική HeadPod
αρχική Timoteos ορθοστάτης
αρχική Hoggi Zip

Η HANDITECH επικεντρώνεται στη βοήθεια του ατόμου με ειδικές ανάγκες.

Τα Προϊόντα μας

Our Company

Our Company

Handitech Our company HANDITECH "Scandinavian Reha Aids" Center brought its long time experience from Sweden to Greece.  It operates since 2000 in matters of Rehabilitation mainly for children. The skilled and specialized staff: -          Is constantly updated and trained for improvement. -          Respond to market signals. -          Develop insights for new products and services. -          Struggle to cover as much as possible all current and future customer needs. Our customers love and trust all over these years, such also all new customers, who embrace us constantly, encourage us to enhance our company. Today with the ” Auspices – Partnership ”  of Karamanlis Bros SA, which has 42 years commercial and productive activities, we guarantee a continuous and creative development. (more…)

Πληροφόρηση Για γονείς

Πληροφόρηση Για ενήλικες

PRODUCTS